Accretion – Vocabulary for IELTS | Học từ vựng cho IELTS – Formal Word

Accretion – Vocabulary for IELTS | Học từ vựng cho IELTS – Formal Word

Một từ vựng có thể sử dụng trong IELTS Writing Task 1 – Trend. Accretion diễn tả sự tăng lên một cách đều đặn và từ từ. Chúng ta cũng có thể dùng từ này để diễn tả sự phát triển lớn lên của một sự vật, sự việc nhất định.

Accretion có thể được dùng trong IELTS Writing vì:
_ IELTS Writing Task 1 sẽ có những thông tin về sự tăng lên hạ xuống về kinh tế. Từ accretion có thể kết hợp với những cấu trúc nhất định để thể hiện sự gia tăng.
_ Accretion là một Formal Word, vì vậy khi sử dụng sẽ tăng điểm Lexical Resource cho người sử dụng.

Accretion (noun) – Danh từ
Dịch sát nghĩa: sự bồi đắp
Nét nghĩa: sự gia tăng lên một cách từ từ, tạo thành một lớp mới bao bọc.
Một số ví dụ:
_We will solve our trade problem not by big contracts, but by an accretion of hundreds of smaller deals.
_The period underwent an accretion in the number of students from 2010 to 2015.
————————
Có thể các bạn sẽ thích:
_Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing – Lexical Resource:

_Chuyên đề Vocabulary for IELTS:

————————
Contact Us:
_Website: https://learningenglishm.com
_Facebook: https://www.facebook.com/learningenglishm
_Youtube: http://bit.ly/youtubetuhocielts
———————
#vocabularyforielts #từvựngchoielts #ielts

  Tiếng Anh Lớp 9 || Unit 4 LIFE IN THE PAST - Looking Back || Học Tiếng Anh Trực Tuyến

Tag liên quan đến Accretion – Vocabulary for IELTS | Học từ vựng cho IELTS – Formal Word

học ielts,ielts,tự học ielts,tự học ielts 9,ielts fighter,ielts vocabulary,vocabulary for ielts,từ vựng cho ielts,formal words,từ vựng phức tạp,học từ vựng tiếng anh,accretion,ielts writing task 1,từ vựng cho ielts task 1,từ vựng cho ielts viết,những từ vựng nên dùng trong ielts,formal vocabulary,lexical resource,ielts writing task 2,ielts lexical resource,từ vựng ielts cho task 1,từ vựng ielts cho task 2,tự học từ vựng ielts,mỗi ngày một từ vựng

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment