ai muốn biết từ ''30 chưa phải là tết'' nhưng bằng tiếng Anh không nhỉ #shorts

ai muốn biết từ ''30 chưa phải là tết'' nhưng bằng tiếng Anh không nhỉ #shorts

Lớp học IELTS của mình: https://www.facebook.com/davoslingo​

Instagram: https://www.instagram.com/davoslingo​
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/davoslingo96/​
TikTok: https://www.tiktok.com/@davoslingo


Tag liên quan đến ai muốn biết từ ''30 chưa phải là tết'' nhưng bằng tiếng Anh không nhỉ #shorts

học ielts,IELTS,học IELTS,IELTS Listening,IELTS Reading,IELTS Writing,IELTS Speaking,British Council,BC,IDP,luyện thi IELTS,ôn IELTS,ôn thi IELTS,thi IELTS,English,tiếng Anh,học tiếng Anh,ngôn ngữ,languages

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment