Cảm nhận học sinh lớp IELTS Online tại IELTS Duc Thang Bui

Cảm nhận học sinh lớp IELTS Online tại IELTS Duc Thang Bui

Bài đánh giá về lớp học IELTS Online tại IELTS Duc Thang Bui từ học sinh Hương Trang.

Bạn Hương Trang đã tham gia lớp IELTS Online IE0417 và đã đạt IELTS 6.5 sau khi học xong khóa học.

Trong bài phỏng vấn với giáo viên kèm riêng Speaking của bạn, Trang sẽ có những đánh giá về các thông tin liên quan tới khóa học IELTS trực tuyến này như giáo viên học Speaking 1:1, hay các phần nội dung về đề thi ôn tập hay các kĩ năng khác như Reading, Listening…

Với các bạn đang cân nhắc trở thành học sinh của khóa học IELTS Online tại IELTS Duc Thang Bui, đây là một clip rất đáng để tham khảo.

Để đăng ký khóa học IELTS Online, vui lòng xem thông tin tại đây: http://ducthangbui.com/khoa-hoc-ielts-truc-tuyen-ielts-online-class/


Tag liên quan đến Cảm nhận học sinh lớp IELTS Online tại IELTS Duc Thang Bui

học ielts,ielts online,ielts online course,lớp ielts online,khóa ielts online,khóa ielts trực tuyến,học ielts trực tuyến,học ielts online

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment