Chiến lược đọc Tổng Quan (lesson 1)

Chiến lược đọc Tổng Quan (lesson 1)

Buổi học thử 1: Hướng dẫn cách đọc bài Song Song
Giảng viên: Th.S Đặng Lương Thái Duy
Học viện Ngoại giao Việt Nam
Tài Liệu: IELTS CAMBRIDGE 9 TEST 1 PASSAGE 2


Tag liên quan đến Chiến lược đọc Tổng Quan (lesson 1)

học ielts,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment