Chữa bài Reading Cambridge ielts academic 15 Test 1 passage 1 paragraph 1

Chữa bài Reading Cambridge ielts academic 15 Test 1 passage 1 paragraph 1

Cùng học ielts theo kiểu “chia để học” nhé mọi người ơi ^^
1:18 bắt đầu
2:38 bắt đầu đọc lướt để note từ mới

Spice gia vị /spais/
native to +place – có nguồn gốc từ
branched(cành, nhánh) /bra:ncht/
dense (rậm rạp, đông đúc) /dens/
foliage(tán lá)/ˈfəʊliɪdʒ/
pale(nhạt) yellow/peil/
Encase(incase) bọc/in’keis/
Flesh thịt, cùi( quả)
Ripe/raip/ chín
Husk – vỏ khô, vỏ hạt /hʌsk/
Ridge chóp, ngọn, nóc nhà/ridz/
Lacy /’leisi/ giống như ren
crimson [ˈkrɪmzn] đỏ thẫm
Nutmeg /ˈnʌtmeɡ/ hạt nhục đậu khấu
Mace /meɪs/ vỏ nhục đậu khấu lấy hương liệu


Tag liên quan đến Chữa bài Reading Cambridge ielts academic 15 Test 1 passage 1 paragraph 1

học ielts,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment