Cùng Học Ielts Speaking với chị Nguyễn Huyền – Lesson 18 Describe a person Mr Vinh

Cùng Học Ielts Speaking với chị Nguyễn Huyền – Lesson 18 Describe a person Mr Vinh

#IELTS #skillSpeaking
Đây là video thứ 18 chị Huyền sẽ giúp chúng ta biết tr


Tag liên quan đến Cùng Học Ielts Speaking với chị Nguyễn Huyền – Lesson 18 Describe a person Mr Vinh

học ielts,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment