Cùng Học Ielts Speaking với chị Nguyễn Huyền – Lesson 38 Advantages and disadvantages

Cùng Học Ielts Speaking với chị Nguyễn Huyền – Lesson 38 Advantages and disadvantages

#IELTS #skillSpeaking
Đây là video thứ 38 chị Huyền sẽ giúp chúng ta biết triển khai idea speaking , các bạn cứ an tâm và hãy học với chị Nguyễn Huyền nhé


Tag liên quan đến Cùng Học Ielts Speaking với chị Nguyễn Huyền – Lesson 38 Advantages and disadvantages

học ielts,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment