Đừng Học Từ Vựng Nếu Muốn Tăng Điểm Speaking!

Đừng Học Từ Vựng Nếu Muốn Tăng Điểm Speaking!

Nếu muốn tăng điểm Speaking, đừng học từ vựng! Hãy tập trung luyện tập sự Trôi chảy và Mạch lạc, bởi đây là 2 thứ có giá trị nhất trong phòng thi nói.
Tại sao lại vậy? Mình nên hiểu việc học từ vựng cho bài Speaking thế nào? Hãy xem thầy Hà và Phong chia sẻ nhé 😉

=================
👉 Tuyển sinh các lớp IELTS hàng tháng ở Ha Phong IELTS: www.haphongielts.com
Các lớp học sĩ số nhỏ (8-12). Giảng viên tận tâm & chuyên môn cao. Học thử buổi đầu miễn phí!
👉 Lớp online nếu bạn không đến được, hiệu quả như lớp thường: www.haphongielts.com/loponline


Tag liên quan đến Đừng Học Từ Vựng Nếu Muốn Tăng Điểm Speaking!

học ielts,speaking,ielts,ielts speaking,tăng điểm

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

3 thoughts on “Đừng Học Từ Vựng Nếu Muốn Tăng Điểm Speaking!”

  1. Chuẩn bị gia nhập lớp Level 2 của Ha Phong Ielts. Hâm mộ 2 thầy hồi FitnGrid.

    Reply

Leave a Comment