ETS 2021 | PART 4 | TEST 1 (test & transcript )

ETS 2021 | PART 4 | TEST 1 (test & transcript )

🔥 Luyện tập listening ETS 2021 TEST 1 – PART 4.

📌 Nhấn subcribe để tiếp thêm động lực cho mình cũng như để không bỏ lỡ video luyện tập đề ETS 2021 tiếp theo nhé!

📩 Comment gmail để mình gửi file cho nè.

#tuhoctoeiconline #ets2021 #toeiclistening #tuhoctoeic #part4toeic #part4
#toeic


Tag liên quan đến ETS 2021 | PART 4 | TEST 1 (test & transcript )

học ielts,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment