FREE IELTS BOOKS | Achieve IELTS 2: Sách tự học IELTS Bands 5.5 – 7 plus

FREE IELTS BOOKS | Achieve IELTS 2: Sách tự học IELTS Bands 5.5 – 7 plus

Giới thiệu bạn học tài liệu tự học ielts tại nhà ACHIEVE IELTS 2 – Sách Tự Học IELTS bands 5.5 – 7+. Một tài liệu trong series Achieve IELTS. Với cuốn 2, bạn học sẽ đang ở mức band tối thiểu khoảng band 4.5 là có thể theo học cuốn này phù hợp. Nếu bạn chưa học cuốn 1 thì có thể tải cuốn Achieve IELTS 1 về tham khảo thêm.
Link: https://bit.ly/3yeUpeJ
#elishvn #ielts
________________
Visit: https://elish.vn/ : Kênh học & giải trí tiếng Anh miễn phí cho người Việt.


Tag liên quan đến FREE IELTS BOOKS | Achieve IELTS 2: Sách tự học IELTS Bands 5.5 – 7 plus

học ielts,thegioitienganh,sachtienganh,hoctienganh,tienganhphothong,sachhoctienganh,hocbong,duhoc

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment