FREE IELTS BOOKS | IELTS writing task 1 graphs

FREE IELTS BOOKS | IELTS writing task 1 graphs

IELTS WRITING TASK 1 – GRAPHS cung cấp gần 200 đề thi thực đi kèm là những bài viết mẫu chuyên về dạng graphs/ chart/table. Nếu bạn đang luyện IELTS và sử dụng kèm bộ sách. Phần đầu tiên, bạn sẽ được học về từ vựng dùng trong việc diễn đạt phần trăm, tăng giảm, thay đổi, so sánh,…

LINK: https://bit.ly/3wfgEiF
#elishvn #ieltstask1 #english
______________
Visit: https://elish.vn/ : Kênh học & giải trí tiếng Anh miễn phí cho người Việt.


Tag liên quan đến FREE IELTS BOOKS | IELTS writing task 1 graphs

học ielts,thegioitienganh,sachtienganh,hoctienganh,tienganhphothong,sachhoctienganh,hocbong,duhoc

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment