HỌC IELTS WRITING – CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT LẠI PHẦN GIỚI THIỆU – WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT LẠI PHẦN GIỚI THIỆU – WISE ENGLISH OFFICIAL

Các phương pháp viết lại phần giới thiệu
Phương pháp 1: Sử dụng các từ đồng nghĩa để diễn giải câu hỏi
Đây là phương pháp cơ bản nhất để viết phần mở bài, chúng ta thay thế những từ ngữ trong đề bài bằng từ đồng nghĩa.
Nhưng trước đó, các bạn cần phải xác định các yếu tố trong câu: SUBJECT-VERB chủ ngữ- động từ và những thông tin quan trọng WHAT-WHEN trong câu hỏi. Sau đó mới dùng các từ đồng nghĩa để thay thế những yếu tố trên.
Chúng ta cùng xem qua hai bảng liệt kê các từ/cụm từ để thay thế cho yếu tố SUBJECT-VERB và WHAT-WHEN thường được sử dụng trong phần mở bài.

Sau khi thay thế tất cả các từ, cụm từ trong đề bài bằng những từ đồng nghĩa thì sẽ tạo nên một đoạn mở bài hoàn toàn mới nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ đề bài. Cùng đến với một ví dụ, đề bài ta có là:
The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 2000 and 2010 in Japan, the USA and Vietnam.
(Biểu đồ dưới đây thể hiện tỉ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên trong giai đoạn 2000-2010 ở Nhật Bản, Hoa Kỳ và Việt Nam.)
Bước 1: Xác định yếu tố SUBJECT-VERB:
Chủ đề: Biểu đồ
Động từ: Cho thấy
Kèm theo đó là yếu tố WHAT-WHEN
WHAT? the proportion of the population aged 65 and over
WHEN? between 2000 and 2010
Bước 2: Tìm những từ đồng nghĩa để thay thế SUBJECT-VERB-WHAT-WHEN
Bước 3: Thay thế đề bài bằng những từ đồng nghĩa
The chart illustrates the percentage of the population aged 65 and over in the period between 2000 and 2010 in three different countries including Japan, the USA and Vietnam.
(Biểu đồ minh họa tỷ lệ phần trăm dân số từ 65 tuổi trở lên trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010 ở ba quốc gia khác nhau gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ và Việt Nam.)
Phương pháp 2: Thay đổi cấu trúc của câu:
Công thức 1:
The … chart/graph shows/illustrates + [category] + in terms of + [data]

  IELTS SPEAKING ONLINE || 20 CỤM TỪ ĐỒNG NGHĨA THÔNG DỤNG NGƯỜI HỌC IELTS CẦN BIẾT

Công thức 2:
The …chart/graph shows/illustrates + how + Clause

Công thức 3:
The …chart/graph shows/illustrates + how much/ the amount of + [uncountable noun] The …chart/graph shows/illustrates + how many/ the number of + [countable noun]

Phương pháp 3: Sử dụng mệnh đề quan hệ và mệnh đề quan hệ giản lược
Để minh hoạ cho phương pháp này, hãy cùng đến với một ví dụ:
“The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries”
( Biểu đồ bên dưới cho thấy tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên trong giai đoạn 1940 -2040 ở ba quốc gia khác nhau)
Ở ví dụ này, thay vì sử dụng ‘aged’ cho population như đề bài, chúng ta có thể sử dụng mệnh đề quan hệ với đại từ ‘Who’ để thay đổi câu văn.
→ Introduction: The chart illustrates the percentage of the population who are 65 or more years old in the period between 2000 and 2010 in three different countries including Japan, the USA and Vietnam.
( Biểu đồ minh họa tỷ lệ phần trăm dân số từ 65 tuổi trở lên trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010 ở ba quốc gia khác nhau gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ và Việt Nam.)
Tìm hiểu thêm về khóa học tại: https://online.wiseenglish.vn/
_____________________
– Tel: 02366 566 777
– Cơ sở 1: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng – Hotline: 0901 270 888
– Cơ sở 2: 36 Trần Văn Dư, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Hotline: 0901 290 777
– Cơ sở 3: 86 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng – Hotline: 0901 360 777
www.wiseenglish.edu.vn
www.youtube.com/c/WISEENGLISHOFFICIAL
www.tiktok.com/@wise_english
#WiseEnglish #WiseEnglishOfficial #IELTS #LuyenthiIELTS #NLP #hocIELTS #thiIELTS #hoctienganh #StudyHarder #NotHarder #IELTS #HọcIELTS #NLP #Linguistics #NângBandIELTS9.0 #HọcTừVựng6Bước #NgheTựĐộng

  ĐIỂM IELTS TRONG KỲ THI THPTQG VÀ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Tag liên quan đến HỌC IELTS WRITING – CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT LẠI PHẦN GIỚI THIỆU – WISE ENGLISH OFFICIAL

học ielts,học writing,học ielts writing,wise english,wise english official,học ielts,ielts writing task 2,ielts writing,phương pháp học writing,writing,ielts,học ielts cho người mới bắt đầu,học ielts online,học ielts tại nhà,luyện thi ielts,luyện thi ielts writing,học tiếng anh,trung tâm tiếng anh,trung tâm anh ngữ đà nẵng,đà nẵng,trung tâm anh ngữ wise english,tự học ielts,học ielts writing online,tự học tiếng anh

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment