HỌC IELTS WRITING – CÂU TRÚC NÂNG CAO CHO PHẦN MỞ BÀI DẠNG ĐỀ OPINION – WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CÂU TRÚC NÂNG CAO CHO PHẦN MỞ BÀI DẠNG ĐỀ OPINION – WISE ENGLISH OFFICIAL

– Phương pháp 1:
E.g: Whether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck. To what extent do you agree or disagree?
(Con người thường thường đạt được mục tiêu chủ yếu bằng vấn đề may mắn. Bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức độ nào?)
Introduction: Many people argue that luck is the most crucial element contributing to a person’s success. While I accept that luck does have an important role in helping people reach their targets, I also believe that hard work and determination are much more crucial factors leading to the achievement of an individual.
(Nhiều người tranh cãi rằng, sự may mắn là yếu tố chủ yếu nhất góp phần vào sự thành công của một người. Trong khi tôi chấp nhận rằng sự may mắn có vai trò quan trọng trong việc giúp người ta đạt được mục tiêu của họ, tôi cũng tin rằng sự làm việc chăm chỉ và sự quyết tâm là những nhân tố mang tính quyết định hơn, để tạo nên thành tựu của một cá nhân.)
Phương pháp 2:
Bước 1: Nhận diện keyword (từ khóa) của đề thi. Thường đó sẽ là động từ chính nằm trong câu hỏi chủ đề.
E.g: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?
(Một số người nghĩ rằng tất cả các thanh thiếu niên nên được yêu cầu làm việc không lương trong thời gian nhàn rỗi để giúp đỡ cộng đồng địa phương. Họ tin rằng điều này sẽ có lợi cho cả cá nhân thanh thiếu niên và cả xã hội. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)
→ Trong ví dụ trên đây, keyword là “required”.
Bước 2: Paraphrase keyword để hoàn thành câu (2) của phần Introduction và thay đổi câu (1) của Introduction thành 1 câu mô tả sự thật (statement of fact).
Introduction: Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.
(Nhiều người trẻ làm việc tình nguyện, và điều này chỉ có thể mang lại lợi ít cho cả cá nhân họ và toàn bộ xã hội.Tuy nhiên, tôi không đồng ý rằng chúng ta vì thế nên bắt buộc tất cả các thanh thiếu niên làm việc không lương.)
Tìm hiểu thêm về khóa học tại: https://online.wiseenglish.vn/
_____________________
– Tel: 02366 566 777
– Cơ sở 1: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng – Hotline: 0901 270 888
– Cơ sở 2: 36 Trần Văn Dư, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Hotline: 0901 290 777
– Cơ sở 3: 86 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng – Hotline: 0901 360 777
www.wiseenglish.edu.vn
www.youtube.com/c/WISEENGLISHOFFICIAL
www.tiktok.com/@wise_english
#WiseEnglish #WiseEnglishOfficial #IELTS #LuyenthiIELTS #NLP #hocIELTS #thiIELTS #hoctienganh #StudyHarder #NotHarder #IELTS #HọcIELTS #NLP #Linguistics #NângBandIELTS9.0 #HọcTừVựng6Bước #NgheTựĐộng

  Tự học IELTS Speaking qua từ vựng - Food - P7 | TiengAnh.Hoc360.vn

Tag liên quan đến HỌC IELTS WRITING – CÂU TRÚC NÂNG CAO CHO PHẦN MỞ BÀI DẠNG ĐỀ OPINION – WISE ENGLISH OFFICIAL

học ielts,học ielts,ielts writing,ielts writing task 2,wise english,wise english official,học ielts writing,writing,trung tâm anh ngữ,trung tâm anh ngữ đà nẵng,ielts,tự học ielts,học ielts writing online,học ielts cho người mới bắt đầu,luyện thi ielts,luyện thi ielts writing,dạng đề opinon,ielts online,học ielts online,học ielts tại nhà,học ielts từ con số 0,luyen thi ielts

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment