IELT SPEAKING PART 1 MODEL ANSWERS – WALLETS | Bài mẫu chủ đề Wallets

IELT SPEAKING PART 1 MODEL ANSWERS – WALLETS | Bài mẫu chủ đề Wallets

This video will give you some model answers for topics in IELTS Speaking Part 1. Hopefully, it will give you more ideas and vocabulary to help you get a higher score in your IELTS Exam.
Đây là chuỗi video đối thoại về các chủ đề trong IELTS Speaking Part 1 dựa theo bộ dự đoán đề nói và những đề đã ra thi gần đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm nguồn tài liệu tham khảo để chuẩn bị tốt hơn và đạt điểm cao hơn cho kì thi IELTS SPEAKING.
Follow me at:
My Facebook: https://www.facebook.com/jimmycn/
My Facebook Page: https://www.facebook.com/JEHome14
Music: About That Oldie – Vibe Tracks https://youtu.be/FqQJKeti-TE


Tag liên quan đến IELT SPEAKING PART 1 MODEL ANSWERS – WALLETS | Bài mẫu chủ đề Wallets

học ielts,IELTS VOCABULARY,IELTS SPEAKING PART 1,IELTS SPEAKING,JIMMY ENGLISH HOME,JIMMY CN,IELTS SPEAKING WALLETS,bai mau ielts wallets

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

3 thoughts on “IELT SPEAKING PART 1 MODEL ANSWERS – WALLETS | Bài mẫu chủ đề Wallets”

  1. lâu không ra part2 anh làm thử về chủ đề A time when you encouraged somebody to do something that he/she didn’t want to do
    đi ạ

    Reply

Leave a Comment