IELTS Đa Minh Vinh Danh Học Viên Xuất Sắc Bạn Phương Anh Tăng Hơn 3 Điểm Chỉ 1 Khóa 2,5 Tháng

IELTS Đa Minh Vinh Danh Học Viên Xuất Sắc Bạn Phương Anh Tăng Hơn 3 Điểm Chỉ 1 Khóa 2,5 Tháng

IELTS Đa Minh vinh danh học viên xuất sắc bạn Phương Anh – Đầu vào dưới 5.0 mà đầu ra đã đạt 8.0 chỉ 1 khóa 2,5 tháng. Riêng môn viết là môn khó nhất đầu vào chỉ 4.0 đầu ra đạt đến 7.0.

Thành tích tăng hơn 3 điểm chỉ 1 khóa 2,5 tháng.


Tag liên quan đến IELTS Đa Minh Vinh Danh Học Viên Xuất Sắc Bạn Phương Anh Tăng Hơn 3 Điểm Chỉ 1 Khóa 2,5 Tháng

học ielts,ielts đa minh,luyện thi ielts

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment