IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A LAW ON ENVIRONMENTAL PROTECTION THAT YOUR COUNTRY SHOULD HAVE

IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A LAW ON ENVIRONMENTAL PROTECTION THAT YOUR COUNTRY SHOULD HAVE

This video will give you some model answers for topics in IELTS Speaking Part 2. Hopefully, it will give you more ideas and vocabulary to help you get a higher score in your IELTS Exam.
Đây là chuỗi video đối thoại về các chủ đề trong IELTS Speaking Part 1 dựa theo bộ dự đoán đề nói và những đề đã ra thi gần đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm nguồn tài liệu tham khảo để chuẩn bị tốt hơn và đạt điểm cao hơn cho kì thi IELTS SPEAKING.
Follow me at:
My Facebook: https://www.facebook.com/jimmycn/
My Facebook Page: https://www.facebook.com/JEHome14
Music: About That Oldie – Vibe Tracks https://youtu.be/FqQJKeti-TE


Tag liên quan đến IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A LAW ON ENVIRONMENTAL PROTECTION THAT YOUR COUNTRY SHOULD HAVE

học ielts,IELTS VOCABULARY,IELTS SPEAKING,JIMMY ENGLISH HOME,JIMMY CN,IELTS SPEAKING PART 2,DESCRIBE A LAW ON ENVIRONMENTAL PROTECTION,DESCRIBE AN ENVIRONMENT LAW

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

1 thought on “IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A LAW ON ENVIRONMENTAL PROTECTION THAT YOUR COUNTRY SHOULD HAVE”

Leave a Comment