IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A PUZZLE YOU HAVE PLAYED

IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A PUZZLE YOU HAVE PLAYED

This video will give you some model answers for topics in IELTS Speaking Part 2. Hopefully, it will give you more ideas and vocabulary to help you get a higher score in your IELTS Exam.
Đây là chuỗi video đối thoại về các chủ đề trong IELTS Speaking Part 2 dựa theo bộ dự đoán đề nói và những đề đã ra thi gần đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm nguồn tài liệu tham khảo để chuẩn bị tốt hơn và đạt điểm cao hơn cho kì thi IELTS SPEAKING.
Music: About That Oldie – Vibe Tracks https://youtu.be/FqQJKeti-TE


Tag liên quan đến IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A PUZZLE YOU HAVE PLAYED

học ielts,IELTS VOCABULARY,IELTS SPEAKING,JIMMY ENGLISH HOME,JIMMY CN,ielts speaking part 2,ielts part 2 describe a puzzle

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

4 thoughts on “IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A PUZZLE YOU HAVE PLAYED”

  1. wow! amazing answers! can you make a video about the topic 'Describe a time when it was important for you to tell a friend the truth'

    Reply
  2. Cảm ơn anh ạ! Đang học đề này thì tìm ngay được video của anh

    Reply

Leave a Comment