IELTS Speaking part 2 | Tự học IELTS – A practical skill

IELTS Speaking part 2 | Tự học IELTS – A practical skill

FB Group: https://bit.ly/3ewhrUp
FB: https://www.facebook.com/duhoccungJohnny
IG: https://bit.ly/2XJlNBv
———————————————————————————————————————-
Hi các bạn,

Hôm nay chúng ta sẽ học speaking và chữa đề IELTS speaking part 2!

A practical skill – một kỹ năng thực tế
Trong video này bạn sẽ học:
1. Phát âm và độ trôi chảy
2. Nói đủ lâu trong 2 phút mà không hết ý tưởng
3. Sử dụng linh hoạt và phong phú từ vựng
4. Sử dụng những câu hỏi gợi ý

Bonus:
Part 3 sẽ được upload ngay sau nhé!

Enjoy the video,

Love you all,
Johnny

#hoctienganh #hocnguphap #duhoccungJohnny #grammar #hocnghetienganh #ielts

——————————
✪ Subscribe https://bit.ly/2XGMzut

FB Group: https://bit.ly/3ewhrUp
FB: https://www.facebook.com/nddung2812
IG: https://bit.ly/2XJlNBv

———————————————————————
Edited by Vivian Nguyen
© Bản quyền thuộc về Du học cùng Johnny
© Copyright by Du học cùng Johnny


Tag liên quan đến IELTS Speaking part 2 | Tự học IELTS – A practical skill

học ielts,hoctienganhcoban,noigiotienganh,noigiotiengviet,howtosaytimeinenglish,ielts,pte,tienganhcoban,hocgioitienganh,ngoaingu,songngu,danhtudemduoc,danhtukhongdemduoc,countables,uncountables,cauhoiduoi,questiontags,fluency,English,hocthitienganh,baonhieuthitrongtienganh,thihientai,thiquakhu,ieacademy,duhoccungJohnny,tuvung,vocab,speaking,ipa,phat am,trong am,smart,intelligent,clever,listening,hocnghe,friends

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment