IELTS Speaking practice on 16 June 2021

IELTS Speaking practice on 16 June 2021

Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua:
facebook.com/huan.h.tran
(JOHN TRAN)
hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089

My Piano channel (new):
https://www.youtube.com/channel/UC-_M…

My Piano channel (old):
www.youtube.com/user/tranhoanghuan

My Science channel:
https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists

Yêu cầu không hỏi link tải sách vì lý do bản quyền.

#ielts #listening #reading #speaking #writing #johnny #pronunciation #vocabulary


Tag liên quan đến IELTS Speaking practice on 16 June 2021

học ielts,giang oi,andy,5 minutes about ielts,ielts with datio,dan hauer,quynh,ielts fighter,johnny,ielts,johnny ielts,listening,reading,writing,speaking,read out loud,dich nghia doan van,explain,answer,datty,dr john tran ielts,dr,john,tran,task 1,task 2,tieng anh,phat am chuan,phat am,tieng anh giong my,tieng anh giong anh

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

2 thoughts on “IELTS Speaking practice on 16 June 2021”

Leave a Comment