IELTS task 2 band 9 | Topic: Career Path (useful expression, ideas, full essay)

IELTS task 2 band 9 | Topic: Career Path (useful expression, ideas, full essay)

TOPIC: Many people decide on a career path early in their lives and keep to it. This, they argue, leads to a more satisfying working life. To what extent do you agree with this view? What other things can people do in order to have a satisfying working life?

USEFUL EXPRESSIONS

• an early age: giai đoạn đầu
• want to pursue: muốn theo đuổi
• the rest of their lives: phần đời còn lại
• the same profession: cùng một công việc
• suit many people: phù hợp nhiều người
• seeking job satisfaction: tìm kiếm việc mong ước
• a defined career path: đường sự nghiệp đã xác định
• a satisfying working life: đời sống công việc hài lòng
• sense of satisfaction: cảm giác hài lòng
• the relevant qualifications: bằng cấp liên quan
• undertake years of training: dành nhiều năm theo học
• find their work so rewarding: thấy công việc xứng đáng
• a reinvigorating experience: kinh nghiệm sống lại
• a means of earning money: phương tiện kiếm tiền
• a positive working atmosphere: môi trường công việc tích cực
• enthusiastic colleagues: đồng nghiệp nhiệt huyết
• inspirational boss: sếp có khả năng truyền cảm hứng
• more satisfying: thỏa mãn hơn
• this is by no means: điều này không có nghĩa

  5 CẤU TRÚC MÔ TẢ SỐ LIỆU - IELTS Writing Task 1 [Học Tiếng Anh cùng Real English]

Xem thêm bài IELTS task 2 khác: https://bit.ly/34L5Tcf
#elishvn #hoctienganhonline #ieltstask2
__________
• Website: https://elish.vn/
• Facebook: https://cutt.ly/YnOwd4z
• Youtube channel: http://bit.ly/YTube_elishvn


Tag liên quan đến IELTS task 2 band 9 | Topic: Career Path (useful expression, ideas, full essay)

học ielts,thegioitienganh,sachtienganh,hoctienganh,tienganhphothong,sachhoctienganh,hocbong,duhoc,elishvn

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment