IELTS + Vocabulary (Từ vựng)_ Bài học 1: FAMILY & RELATIONSHIP (Gia đình và mối quan hệ)

IELTS + Vocabulary (Từ vựng)_ Bài học 1: FAMILY & RELATIONSHIP (Gia đình và mối quan hệ)

Vocabulary course structure (Bài học về từ vựng)
– Definition with notes and example sentences (Định nghĩa, ghi chú và những câu ví dụ
– Collocations (words that go together often) (Những cụm từ đi cùng nhau)
– A review step to end each lesson (Bước ôn tập ở cuối mỗi bài)


Tag liên quan đến IELTS + Vocabulary (Từ vựng)_ Bài học 1: FAMILY & RELATIONSHIP (Gia đình và mối quan hệ)

học ielts,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment