LATEST – Mới nhất & Bản đẹp – CAMBRIDGE IELTS 16 – TEST 3 – Listening #CambridgeIELTS16

LATEST – Mới nhất & Bản đẹp – CAMBRIDGE IELTS 16 – TEST 3 – Listening #CambridgeIELTS16

#ieltslistening #CambridgeIELTS16 #studyEnglishwithme #Cambridge16test3
HÃY ĐỂ LẠI COMMENT NẾU BẠN MUỐN NHẬN ĐỀ READING, WRITING của cuốn sách này

Như thường lệ, tháng 6/ 2021 cuốn Cambridge IELTS 16 đã được phát hành. Các bạn hãy subscribe channel để có thể tiếp cận làm bài thi sớm nhất.

Cambridge IELTS 16 – Test 3 – Listening với các dạng bài Note Completion, Multiple choice question, Spelling, Classification, Matching, Map Labelling

* Our video playlists:
– Cambridge IELTS 16: https://bit.ly/3pT9e2C
– IELTS Speaking Part 1: (Actual question): https://bit.ly/3zqGlPN
– IELTS Listening Question Type: https://bit.ly/3gpjXyI
– IELTS Listening Actual Test Vol.4: https://bit.ly/3xB3o


Tag liên quan đến LATEST – Mới nhất & Bản đẹp – CAMBRIDGE IELTS 16 – TEST 3 – Listening #CambridgeIELTS16

học ielts,ieltslistening,cambridgeielts16,cam16,cam16test4,ieltsvietnam,ielts,ieltspaper-based,ieltscomputer-based,ieltsreading,ieltswriting,cambridgeielts,cambridge,speaking,ieltsspeaking,ieltsband9,ieltsband8,ieltsband7,ieltscourse,ieltscoaching,ieltsclearlistening,ieltsbandep,ieltscodapan,ieltswithanswers,ieltsexam,ieltstest,ieltsuk,ieltsresult,ieltslogin,takeieltstest,takeieltslisteningtest,dethiielts

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment