Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 10- Self study IELTS Vocabulary by video

Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 10- Self study IELTS Vocabulary by video

Bài 10: Edifice – Era – Initiate – Jolly Roger – Multitude
https://www.facebook.com/EffortlessEnglish4U/
Website: http://www.ieltsfighter.com

Tổng hợp 22.000 từ vựng để luyện thi IELTS, TOEFL. Bằng cách học đa giác quan, kết hợp hình ảnh và âm thanh giúp bạn học tiếng anh hiệu quả và đơn giản hơn.


Tag liên quan đến Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 10- Self study IELTS Vocabulary by video

học ielts,tu vung tieng anh,hoc tu vung tieng anh,tu hoc tieng anh,tieng anh giao tiep,hoc tieng anh,online english,grammar english language,ielts,ielts preparation,雅思,ielts practice,ielts vocabulary,what is ielts,luyện thi ielts,ielts training,ielts tips,ielts material,ielts essay,ielts source,ielts share,ielts british council,ielts idp,toefl test,toefl practice test

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

3 thoughts on “Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 10- Self study IELTS Vocabulary by video”

Leave a Comment