Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 2- Self study IELTS Vocabulary by video

Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 2- Self study IELTS Vocabulary by video

Digress – Fragile -Galore -Genuine – Hostile – Impatient
** Facebook Effortless English 4 U: https://www.facebook.com/EffortlessEnglish4U


Tag liên quan đến Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 2- Self study IELTS Vocabulary by video

học ielts,IELTS,vocabulary,self-study english

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

1 thought on “Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 2- Self study IELTS Vocabulary by video”

  1. mình nghĩ từ đầu tiên Fragile nếu mà cho phát âm như vậy thì phải phiên âm là /'frædʒl/

    Reply

Leave a Comment