Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 3- Self study IELTS Vocabulary by video

Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 3- Self study IELTS Vocabulary by video

5 từ mới của hôm nay: Inter – Mitigate – Novice – Original – Rarity
* Facebook Effortless English 4 U:
https://www.facebook.com/EffortlessEnglish4U


Tag liên quan đến Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 3- Self study IELTS Vocabulary by video

học ielts,IELTS,vocabulary,self-study english

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment