Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 6- Self study IELTS Vocabulary by video

Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 6- Self study IELTS Vocabulary by video

Tổng hợp 22.000 từ vựng để luyện thi IELTS, TOEFL. Bằng cách học đa giác quan, kết hợp hình ảnh và âm thanh giúp bạn học tiếng anh hiệu quả và đơn giản hơn.
Bài 6: Dissent – Equitable – Exonerate – Extemporaneous – Extricate
Website: http://www.ieltsfighter.com

*FB: https://www.facebook.com/EffortlessEnglish4U
List tất cả các bài học:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC-8GFxQ-IISJHyG7lmdx1tuC032_mytL


Tag liên quan đến Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 6- Self study IELTS Vocabulary by video

học ielts,IELTS,Vocabulary,Effortless English,Learning English,tu vung tieng anh,cach hoc tieng anh,cach hoc tu vung,hoc tieng anh,tieng anh giao tiep,ielts preparation,雅思,ielts score,ielts practice,what is ielts,ielts vocabulary,luyện thi ielts,ielts british council,toefl test

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment