Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 7- Self study IELTS Vocabulary by video

Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 7- Self study IELTS Vocabulary by video

Tổng hợp 22.000 từ vựng để luyện thi IELTS, TOEFL. Bằng cách học đa giác quan, kết hợp hình ảnh và âm thanh giúp bạn học tiếng anh hiệu quả và đơn giản hơn.
Website: http://www.ieltsfighter.com

Bài 7:Forfeit – Illegible – Inadvertently – Inappropriate – Lucrative

*FB: https://www.facebook.com/EffortlessEnglish4U
List toàn bộ bài học:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC-8GFxQ-IISJHyG7lmdx1tuC032_mytL

tu vung tieng anh tu vung tieng anh hoc tu vung tieng anh tu hoc tieng anh hoc tieng anh tieng anh giao tiep hoc tieng anh online english grammar english language
ielts
ielts registration ielts preparation
ielts speaking
ielts exam
雅思
ielts score
ielts practice
ielts preparation
what is ielts
ielts vocabulary
luyện thi ielts
ielts training
ielts tips
ielts material
ielts essay
language testing international
ielts british council
ielts idp toefl test toefl practice test


Tag liên quan đến Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 7- Self study IELTS Vocabulary by video

học ielts,IELTS,Vocabulary,Learning English,tu vung tieng anh,hoc tu vung tieng anh,tieng anh giao tiep,online english,grammar english,language,ielts registration,ielts preparation,ielts speaking,ielts exam,雅思,ielts score,ielts practice,what is ielts,ielts vocabulary,luyện thi ielts,ielts training,ielts tips,ielts material,ielts essay,language testing international,ielts british council,ielts idp,toefl test,toefl practice test

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

1 thought on “Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 7- Self study IELTS Vocabulary by video”

Leave a Comment