VIDEO 18 – Học IELTS qua bài hát | IELTS SPEAKING PART 2 | ‘SPEECHLESS’ cover

VIDEO 18 – Học IELTS qua bài hát | IELTS SPEAKING PART 2 | ‘SPEECHLESS’ cover

IELTS SPEAKING PART 2:
Qui trình: 1 phút đọc đề và ghi chú + 2 phút thực hiện bài nói
Từ vựng dùng trong bài nói trong Video:
• Official sound track (OST): nhạc phim chính thức
• Animation movie: phim hoạt hình
• Original (adj): nguyên thủy, ban đầu
• To somebody’s surprise: điều ngạc nhiên là ….
• Note (n): nốt (nhạc)
• Climax (n): đoạn cao trào
• Peak (n): đỉnh điểm
• Message (n): thông điệp
• Convey (v): truyền tải
• Bravery (n): lòng dũng cảm
• Determination (n): sự kiên định
• Defend (v) = protect: bảo vệ
• Suppression (n): sự đàn áp, áp bức
• Abuse (n): sự ngược đãi
• Speechless (adj): câm lặng
• Recommend (v): đề cử, tiến cử, khuyên dùng.

Email: learningEnglishwithme2019@gmail.com
Fanpage: www.facebook.com/learningEnglishwithMsAnh

#learningEnglishwithme
#ielts
#ieltsspeakingpart2
#thinoiielts
#describe


Hình ảnh về VIDEO 18 – Học IELTS qua bài hát | IELTS SPEAKING PART 2 | ‘SPEECHLESS’ cover


Tag liên quan đến VIDEO 18 – Học IELTS qua bài hát | IELTS SPEAKING PART 2 | ‘SPEECHLESS’ cover

học ielts,hoc tieng Anh,learning English with me,Ielts,Ielts speaking part 2,thi noi Ielts,describe,speechless,Naomi Scott,cover

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

6 thoughts on “VIDEO 18 – Học IELTS qua bài hát | IELTS SPEAKING PART 2 | ‘SPEECHLESS’ cover”

  1. Hay quá cô ơi, em bị cuốn theo cái flow của bài nói á. Kiểu như cô dẫn dắt người đọc theo ý mình muốn =))))

    Reply

Leave a Comment