Video #2: Câu chuyện về hạt Nutmeg (Cam 15 Reading Test 1 Passage 1) – Part 1

Video #2: Câu chuyện về hạt Nutmeg (Cam 15 Reading Test 1 Passage 1) – Part 1

Video này nhằm đóng góp cho cộng đồng một tư liệu học IELTS Reading vui vẻ và hiệu quả. Enjoy!


Tag liên quan đến Video #2: Câu chuyện về hạt Nutmeg (Cam 15 Reading Test 1 Passage 1) – Part 1

học ielts,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại ielts-source.com

Leave a Comment