Understand IELTS Reading in JUST 40 minutes!

Understand IELTS Reading in JUST 40 minutes! Need an IELTS Reading Crash Course? Watch this video! In this lesson, Jay teaches you about the question types that will appear in the IELTS Reading Test. These Task Types Include: Multiple Choice 00:48 True/False/Not Given 04:11 Sentence Completion 06:41 Summary Completion 09:15 Match Sentence Endings 13:40 Short … Read more

Latest update on IELTS Speaking Part 3 | TRENDS, TOPICS, TIPS

Latest update on IELTS Speaking Part 3 | TRENDS, TOPICS, TIPS I’ve taken the IELTS exam three times and would love to share my IELTS Speaking Part 3 experience with you. Get a free 10-minute lesson with Cambly ☟click to show more☟ ✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ ✧✦ PRACTICE … Read more

[IELTS LIVE CLASS] – Reading Practice (2)

[IELTS LIVE CLASS] - Reading Practice (2)

[IELTS LIVE CLASS] – Reading Practice (2) Complete a reading practice with Chris Topic: Passive Smoking Tag liên quan đến [IELTS LIVE CLASS] – Reading Practice (2) học ielts,ielts speaking,ielts writing,ielts class,ielts preparation,ielts lesson,ielts tutor,ielts 6.0,ielts 6.5,ielts 7.0,ielts online,prepare for ielts,ielts listening,ielts reading,ielts online class,ielts course,ielts video,ielts video course,ielts pronunciation,ielts grammar,band descriptors,ielts teacher,ielts tips,ielts help,ielts … Read more

IELTS Free Live Class

IELTS Free Live Class [LIVE IELTS CLASS] Welcome to our new teacher: Jackson! Free IELTS writing model answers: https://www.ielts-daily.com/writing-task-2 ____________________________________________________ #ielts #ieltslive #ieltsteacher We focus on the following areas: – IELTS Speaking Band 6.0, Band 7.0, Band 8.0 and Band 9.0 – IELTS writing part 2 – IELTS writing part 1 (Academic) – bar graph, … Read more

[IELTS LIVE CLASS] IELTS Essay Writing Task 2 – TRADITIONAL SUBJECTS at school?

[IELTS LIVE CLASS] IELTS Essay Writing Task 2 - TRADITIONAL SUBJECTS at school?

[IELTS LIVE CLASS] IELTS Essay Writing Task 2 – TRADITIONAL SUBJECTS at school? Watch Chris write an IELTS essay writing task 2. Schools should focus more on teaching practical subjects such as car maintenance or managing a bank account. To what extent do you agree or disagree with this opinion? More IELTS resources here ⤵️⤵️⤵️ … Read more

THẦY TÙNG ĐẶNG CHỈ CÁCH XÁC ĐỊNH BAND ĐIỂM IELTS CỦA BẠN | IELTS4SKILL by The IELTS Workshop

THẦY TÙNG ĐẶNG CHỈ CÁCH XÁC ĐỊNH BAND ĐIỂM IELTS CỦA BẠN | IELTS4SKILL by The IELTS Workshop #theieltsworkshop #đặngtrầntùng #ielts — 👉Test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn MIỄN PHÍ tại: http://bitly.ws/coPq — Bạn đã từng tự hỏi mình cần đặt điểm số bao nhiêu cho lần thi IELTS sắp tới không? … Read more

[IELTS LIVE CLASS] – Reading Practice (1)

[IELTS LIVE CLASS] - Reading Practice (1)

[IELTS LIVE CLASS] – Reading Practice (1) Let’s do some reading practice together! Tag liên quan đến [IELTS LIVE CLASS] – Reading Practice (1) học ielts,ielts speaking,ielts writing,ielts class,ielts preparation,ielts lesson,ielts tutor,ielts 6.0,ielts 6.5,ielts 7.0,ielts online,prepare for ielts,ielts listening,ielts reading,ielts online class,ielts course,ielts video,ielts video course,ielts pronunciation,ielts grammar,band descriptors,ielts teacher,ielts tips,ielts help,ielts band 9.0,ielts band … Read more

My IELTS Reading Strategy 2021 | Question order

My IELTS Reading Strategy 2021 | Question order In this video, I’ll show you a strategy that can help you find answers to IELTS Reading questions more quickly and, as a result, answer more questions correctly. Download the images with IELTS Reading question types on Telegram (#FT10) https://t.me/IELTSFasTrack 00:00 IELTS Reading strategy 00:51 2 main … Read more

5 cấu trúc ngữ pháp siêu ngầu cho IELTS Writing Task 2

5 cấu trúc ngữ pháp siêu ngầu cho IELTS Writing Task 2 Clip này mình giới thiệu đến các bạn 5 cấu trúc ngữ pháp rất rất hữu ích mà có thể dùng cho rất nhiều các chủ đề khác nhau trong Writing Task 2 đó nha. Mấy bạn nhớ luyện cho nhuyễn mấy cấu … Read more

Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 5- Self study IELTS Vocabulary by video

Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 5- Self study IELTS Vocabulary by video Tổng hợp 22.000 từ vựng để luyện thi IELTS, TOEFL. Bằng cách học đa giác quan, kết hợp hình ảnh và âm thanh giúp bạn học tiếng anh hiệu quả và đơn giản hơn. Bài 5: … Read more