IELTS Live – Questions and Answers for Band 9 Scores

IELTS Live – Questions and Answers for Band 9 Scores IELTS live class question and answer session by www.aehelp.com. This video is an interaction among IELTS experts and students from around the world answering important questions about the exam. This playlist teaches important points and strategies for IELTS. Follow us on Facebook at www.facebook.com/WorldESLTutors. This … Read more

Những từ có âm Sum hoặc Sume phát âm ra sao

Những từ có âm Sum hoặc Sume phát âm ra sao Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua: www.facebook.com/huan.h.tran (JOHN TRAN) hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089 My Piano channel (new): https://www.youtube.com/channel/UC-_M… My Piano channel (old): www.youtube.com/user/tranhoanghuan My Science channel: https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists Yêu cầu không hỏi link tải sách vì lý do … Read more

IELTS Speaking practice on 16 June 2021

IELTS Speaking practice on 16 June 2021 Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua: facebook.com/huan.h.tran (JOHN TRAN) hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089 My Piano channel (new): https://www.youtube.com/channel/UC-_M… My Piano channel (old): www.youtube.com/user/tranhoanghuan My Science channel: https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists Yêu cầu không hỏi link tải sách vì lý do bản quyền. #ielts #listening … Read more

Thông báo của Johnny IELTS ngày 15-6-2021

Thông báo của Johnny IELTS ngày 15-6-2021 Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua: facebook.com/huan.h.tran (JOHN TRAN) hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089 hoặc gửi email mình ở “ieltsjohnny@gmail.com” My Piano channel (new): https://www.youtube.com/channel/UC-_M… My Piano channel (old): www.youtube.com/user/tranhoanghuan My Science channel: https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists Yêu cầu không hỏi link tải sách vì … Read more

IELTS Live – Listening Section – Hear Band 9 Answers

IELTS Live – Listening Section – Hear Band 9 Answers An IELTS listening section by www.aehelp.com. This video is an IELTS listening example practice with answers. This playlist teaches important strategies for IELTS listening questions. Follow us on Facebook at www.facebook.com/WorldESLTutors. This video is a part of a series that instructs the steps necessary to … Read more

Anh ngữ ALES – Mô hình học IELTS TINH GỌN 3 KÈM 1 | IELTS ALES

Anh ngữ ALES – Mô hình học IELTS TINH GỌN 3 KÈM 1 | IELTS ALES Anh ngữ ALES – Mô hình học IELTS TINH GỌN 3 KÈM 1 Hệ thống anh ngữ ALES là tổ chức đào tạo Tiếng Anh chất lượng tốt nhất Việt Nam với đội ngũ giảng viên giỏi, chuyên môn … Read more

Livestream sửa bài Writing task 2 ra đề ngày 4th June 2021

Livestream sửa bài Writing task 2 ra đề ngày 4th June 2021 Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua: www.facebook.com/huan.h.tran (JOHN TRAN) hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089 My Piano channel (new): https://www.youtube.com/channel/UC-_M… My Piano channel (old): www.youtube.com/user/tranhoanghuan My Science channel: https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists Yêu cầu không hỏi link tải sách vì lý … Read more

IELTS Live – Listening Section Part 3 and 4 – Get Band 9 Answers

IELTS Live – Listening Section Part 3 and 4 – Get Band 9 Answers An IELTS listening section by www.aehelp.com. This video is an IELTS listening example practice with answers. This playlist teaches important strategies for IELTS listening questions. Follow us on Facebook at www.facebook.com/WorldESLTutors. This video is a part of a series that instructs … Read more

IELTS Cam 11 Academic Test 2 Reading passage 1

IELTS Cam 11 Academic Test 2 Reading passage 1 Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua: www.facebook.com/huan.h.tran (JOHN TRAN) hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089 My Piano channel (new): https://www.youtube.com/channel/UC-_M… My Piano channel (old): www.youtube.com/user/tranhoanghuan My Science channel: https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists Yêu cầu không hỏi link tải sách vì lý do bản quyền. … Read more

IELTS Speaking practice on 11 June 2021

IELTS Speaking practice on 11 June 2021 Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua: www.facebook.com/huan.h.tran (JOHN TRAN) hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089 My Piano channel (new): https://www.youtube.com/channel/UC-_M… My Piano channel (old): www.youtube.com/user/tranhoanghuan My Science channel: https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists Yêu cầu không hỏi link tải sách vì lý do bản quyền. #ielts #listening … Read more