IELTS Live – Questions and Answers for Band 9 Scores

IELTS Live – Questions and Answers for Band 9 Scores IELTS live class question and answer session by www.aehelp.com. This video is an interaction among IELTS experts and students from around the world answering important questions about the exam. This playlist teaches important points and strategies for IELTS. Follow us on Facebook at www.facebook.com/WorldESLTutors. This … Read more

IELTS for Beginners – What to Do? A Step-by-Step Guide

IELTS for Beginners – What to Do? A Step-by-Step Guide An explanation of the IELTS exam and steps for preparation by aehelp.com. The first 1000 people to use the link will get a 1 month free trial of Skillshare Premium Membership: https://skl.sh/academicenglishhelp06211 This video gives information about choosing the correct version of IELTS, making the … Read more

IELTS Live – Speaking Part 3 – Expert Answers

IELTS Live – Speaking Part 3 – Expert Answers PART 3 Let’s talk about the importance of relaxation. Why is it important for people to take some time to relax in the day? What can happen if people do not find time to relax? Some people feel that keeping calm and staying relaxed is a … Read more

Bài 1: Học IELTS bắt đầu từ đâu? Bản đồ kho báu của Aladdin

Bài 1: Học IELTS bắt đầu từ đâu? Bản đồ kho báu của Aladdin – Chào các bạn, Andy Thầy giáo cung Thiên Bình trong bộ phim siêu anh hùng về Giáo dục đây, hôm nay chúng ta bắt đầu với Bài 1 – các đường siêu cơ bản nhé, học Tiếng Anh bắt đầu … Read more

HỌC IELTS WRITING – CÁCH LẬP DÀN Ý CHO BÀI VIẾT IELTS WRITING TASK 2 | WISE ENGLISH OFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CÁCH LẬP DÀN Ý CHO BÀI VIẾT IELTS WRITING TASK 2 | WISE ENGLISH OFICIAL CÁCH LẬP DÀN Ý CHO BÀI VIẾT TRONG IELTS WRITING TASK 2 Bước 1: Đọc và hiểu đề Bước 2: Phác thảo bố cục chung cho bài viết Bước 3: Phác thảo những ý tưởng cho … Read more

IELTS Live – Listening Section – Hear Band 9 Answers

IELTS Live – Listening Section – Hear Band 9 Answers An IELTS listening section by www.aehelp.com. This video is an IELTS listening example practice with answers. This playlist teaches important strategies for IELTS listening questions. Follow us on Facebook at www.facebook.com/WorldESLTutors. This video is a part of a series that instructs the steps necessary to … Read more

HỌC IELTS WRITING – CẤU TRÚC MULTIPLE NUMBER COMPARISON | WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CẤU TRÚC MULTIPLE NUMBER COMPARISON | WISE ENGLISH OFFICIAL Multiple number comparison (So sánh nhiều số liệu) Khi viết so sánh nhiều số liệu, chúng ta có thể sử dụng 2 cấu trúc sau: Cấu trúc 1: Cấu trúc 2: E.g: The figure for food accounted for 50%. The proportion of … Read more

HỌC IELTS WRITING – VOCABULARY IN GRAPHS WITH A TREND | WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – VOCABULARY IN GRAPHS WITH A TREND | WISE ENGLISH OFFICIAL HỌC IELTS WRITING – VOCABULARY IN GRAPHS WITH A TREND Graphs with a trend hay dramatic charts (biểu đồ biến thiên theo thời gian), là một dạng bài phổ biến thường xuất hiện rất nhiều trong IELTS Writing task 1 Các … Read more

Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 5- Self study IELTS Vocabulary by video

Tự học từ vựng luyện thi IELTS, TOEFL bằng video – Bài 5- Self study IELTS Vocabulary by video Tổng hợp 22.000 từ vựng để luyện thi IELTS, TOEFL. Bằng cách học đa giác quan, kết hợp hình ảnh và âm thanh giúp bạn học tiếng anh hiệu quả và đơn giản hơn. Bài 5: … Read more

IELTS Live – Listening Section Part 3 and 4 – Get Band 9 Answers

IELTS Live – Listening Section Part 3 and 4 – Get Band 9 Answers An IELTS listening section by www.aehelp.com. This video is an IELTS listening example practice with answers. This playlist teaches important strategies for IELTS listening questions. Follow us on Facebook at www.facebook.com/WorldESLTutors. This video is a part of a series that instructs … Read more