HỌC IELTS WRITING – CÁCH LÀM PHẦN THÂN BÀI DẠNG ĐỀ OPINION – WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CÁCH LÀM PHẦN THÂN BÀI DẠNG ĐỀ OPINION – WISE ENGLISH OFFICIAL Body 2: While I support regulations and safety measures, I believe that it could be wrong and almost impossible, to ban extreme sports. In the first place, we should all be free to decide how we spend our leisure … Read more

IELTS Live – Questions and Answers for Band 9 Scores

IELTS Live – Questions and Answers for Band 9 Scores IELTS live class question and answer session by www.aehelp.com. This video is an interaction among IELTS experts and students from around the world answering important questions about the exam. This playlist teaches important points and strategies for IELTS. Follow us on Facebook at www.facebook.com/WorldESLTutors. This … Read more

Những từ có âm Sum hoặc Sume phát âm ra sao

Những từ có âm Sum hoặc Sume phát âm ra sao Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua: www.facebook.com/huan.h.tran (JOHN TRAN) hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089 My Piano channel (new): https://www.youtube.com/channel/UC-_M… My Piano channel (old): www.youtube.com/user/tranhoanghuan My Science channel: https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists Yêu cầu không hỏi link tải sách vì lý do … Read more

HỌC IELTS WRITING – CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT LẠI PHẦN GIỚI THIỆU – WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT LẠI PHẦN GIỚI THIỆU – WISE ENGLISH OFFICIAL Các phương pháp viết lại phần giới thiệu Phương pháp 1: Sử dụng các từ đồng nghĩa để diễn giải câu hỏi Đây là phương pháp cơ bản nhất để viết phần mở bài, chúng ta thay thế những … Read more

HỌC IELTS WRITING – CÂU TRÚC NÂNG CAO CHO PHẦN MỞ BÀI DẠNG ĐỀ OPINION – WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CÂU TRÚC NÂNG CAO CHO PHẦN MỞ BÀI DẠNG ĐỀ OPINION – WISE ENGLISH OFFICIAL – Phương pháp 1: E.g: Whether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck. To what extent do you agree or disagree? (Con người thường thường đạt được mục tiêu chủ … Read more

HỌC IELTS WRITING – CÁCH VIẾT OVERVIEW DIAGRAMS WITH TIME PERIOD – WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CÁCH VIẾT OVERVIEW DIAGRAMS WITH TIME PERIOD – WISE ENGLISH OFFICIAL – Double – line graph (Biểu đồ đường đôi) Sơ lược: Đầu tiên sơ lược IELTS Writing, chủ đề của graph này là: visits to two new music sites on the web. Các định lượng tính của biểu đồ này … Read more

IELTS Speaking practice on 16 June 2021

IELTS Speaking practice on 16 June 2021 Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua: facebook.com/huan.h.tran (JOHN TRAN) hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089 My Piano channel (new): https://www.youtube.com/channel/UC-_M… My Piano channel (old): www.youtube.com/user/tranhoanghuan My Science channel: https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists Yêu cầu không hỏi link tải sách vì lý do bản quyền. #ielts #listening … Read more

Thông báo của Johnny IELTS ngày 15-6-2021

Thông báo của Johnny IELTS ngày 15-6-2021 Bạn nào có nhu cầu học thì nhắn mình qua: facebook.com/huan.h.tran (JOHN TRAN) hoặc nhắn tin Viber/Zalo mình qua +84903716089 hoặc gửi email mình ở “ieltsjohnny@gmail.com” My Piano channel (new): https://www.youtube.com/channel/UC-_M… My Piano channel (old): www.youtube.com/user/tranhoanghuan My Science channel: https://www.youtube.com/c/drJohnTranSCIENCE/playlists Yêu cầu không hỏi link tải sách vì … Read more

HỌC IELTS WRITING – CẤU TRÚC MULTIPLE NUMBER COMPARISON | WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CẤU TRÚC MULTIPLE NUMBER COMPARISON | WISE ENGLISH OFFICIAL Multiple number comparison (So sánh nhiều số liệu) Khi viết so sánh nhiều số liệu, chúng ta có thể sử dụng 2 cấu trúc sau: Cấu trúc 1: Cấu trúc 2: E.g: The figure for food accounted for 50%. The proportion of … Read more

HỌC IELTS WRITING – CHINH PHỤC DẠNG ĐỀ PROCESSES | WISE ENGLISH OFFICIAL

HỌC IELTS WRITING – CHINH PHỤC DẠNG ĐỀ PROCESSES | WISE ENGLISH OFFICIAL Processes (Quá trình) 1. Các từ vựng nâng cao 2. Phân tích thông tin của process Sơ lược: Sơ đồ cho thấy các vấn đề môi trường do một sản phẩm gây ra trong vòng đời của nó. Lựa chọn thông tin: … Read more